PAN ROMAN / Handa Gote Research & Development a Martin Ježek

ZADÁNO
délka představení: 55 min
found footage
jazykově bezbariérové
produkce: Jedefrau.org
účinkují: Martin Ježek
Pan Roman se narodil, vyrostl, dospěl a pak osaměl uvnitř bytu z panelů. Tak zhruba mezi lety 1955–1981. Toto období zaznamenával jeho otec způsobem „točím jenom to, co vidím před kamerou”. A Roman? Ten se jen šklebil. Rybařina, motory, lázně.

“…Handa Gote tímto svým skromným projektem… vrací do hry robustnost a hřmotnost překonaných technologií. Ty jako by získávaly svou masivností a nemotorností nové významy a stávaly se jedním z podstatných významových prvků struktury. Všechno to hrčení a chrastění promítaček a cvakání diapozitivů propůjčuje zkrátka oproti hladké syntetičnosti a sterilitě nových médií této filmově-hudební performance sympaticky primitivní opravdovost.”
Roman Sikora, Deník Referendum


Představení o životě pana Romana zaznamenané na podomácku natočeném 8mm filmu. Celkem osm cívek filmu zachycujícího život neznámé rodiny, které byly součástí materiálu nalezeného při přípravách představení „Ekran“, dostává nyní svůj prostor v samostatném projektu s názvem „Pan Roman“. Materiál je zpracován pro promítání na dvou projektorech současně. Dynamický střih nabízí zvláštní úhel pohledu na nalezený materiál, který sleduje postavu Romana během zhruba dvaceti let jeho života a dává zároveň možnost nahlédnout do tehdejších sociálních i rodinných rituálů i typických dobových aktivit. Filmová látka pochází z raných šedesátých až osmdesátých let. Projekci provází živá hudba na staré elektronické nástroje - elektrické varhany a kytaru. Projekt je zamýšlen jako bytová událost pro omezený počet diváků, kteří ji dotvářejí - svou přítomností, reakcemi i přineseným občerstvením. Vzniká živá reminiscence na akce bytové kultury v 80. letech.

Představení „Pan Roman“ je druhou částí volné trilogie, ve které není využíván počítač, ani jiná elektronická zařízení založená na softwaru a obsahující integrované obvody. Na projektu „Pan Roman“ spolupracuje Martin Ježek, který se 8mm filmem dlouhodobě zabývá.

„Budu pouštět amatérské rodinné filmy, které jsem dostal od Handa Gote. To oni jsou iniciátoři celého projektu, já vlastně realizuji jen obrazovou část. V práci s cizím archivním materiálem jsem dostal zcela volnou ruku, jediný požadavek byl, aby tam byla patrná nějaká chronologie, aby to bylo v čase. Ten materiál začíná v roce 1960 a končí rokem 1980 a je na něm patrná proměna desetiletého kluka v dospělého muže. Já o „panu Romanovi“, který je středem těch rodinných filmů, nic bližšího nevím. Je to prostě found footage.“
Martin Ježek, A2


Handa Gote Research & Development
je umělecká skupina, střídající ve svém instrumentáři zvukové instalace, pohybové a taneční divadlo, živou hudbu, výzkum na poli mediální archeologie, výtvarné divadlo a technologie. Jejich tvorba je ovlivněna minimalismem, východní filozofií i hnutím DO IT YOURSELF. Mísí v sobě české kutilství, recyklaci objektů i technologií, kult Cargo a inspiraci japonskými estetickými kategoriemi Mono no aware,Wabi a Sabi.

Martin Ježek
patří k našim nejvýznamnějším autorům formálního a konceptuálního filmu. Jeho tvorba téměř bez výjimky vychází z extrémně formálních pozic: partitur a konceptů, které vymezují podobu filmového díla před jeho realizací. Ta se v ostře vytyčených mantinelech odehrává zcela nekontrolovaně. Kromě autorských filmů realizoval touto formou několik adaptací (Richard Weiner: Hlas v telefonu; Věra Linhartová: Dům daleko) a od roku 2007 vytváří tzv. kolektivní filmy (Druhá liga, 2007; Monstrkoncert, 2008; ad.). Spolupracuje s hudební skupinou Birds Build Nests Underground na vizuální podobě jejich vystoupení a se seskupením Handa Gote. Na svých filmech často pracuje v lůžkových vozech po cestě napříč Evropou, jelikož je zaměstnán jako průvodčí. Ježek jako jeden z nejradikálnějších představitelů strukturálního dokumentu předem vymezuje téma, natáčecí okolnosti i střih, aby poté film brut realizoval bez ohledu na jeho aktuální podobu.

Premiéra:
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2009
Podpořili:
Ministerstvo kultury ČR, hlavní město Praha