Oáza Neklidu / Lukáš Jiřička, Eva Kyselová a kol.

Uvedení knihy o divadle
délka představení: min
v češtině
Kolektivní monografie editorů Lukáše Jiřičky a Evy Kyselové se zaměřuje na pražskou scénu Alfred ve dvoře coby divadlo různých estetik a neustálého experimentu. Alfred ve dvoře funguje už více než 15 let jako umělecký inkubátor i stabilní divadelní scéna. Svým zaměřením zosobňuje i odráží jak proměnu divadelního jazyka, způsobu samotného fungování souborů, tak i velký obrat směrem k emancipaci českého a evropského performativního, divadelního a tanečního umění.
Kniha sestává z celkem devíti studií, doprovodných fotografií, přehledu premiér všech inscenací a projektů uvedených od roku 2001 ad. Autorky a autoři Marie Adamová, Jana Bohutínská, Petr Ferenc, Lukáš Jiřička, Eva Kyselová, Ewan McLaren, Jana Návratová, Jakub Škorpil a Miloš Vojtěchovský rozpracovávají v jednotlivých statích nejen okolnosti vzniku a znovuotevření Alfreda ve dvoře, ale také jeho vývoj jako nezávislé scény. Zaměřují se na tvůrce a poetiky, které výrazně ovlivnily jeho tvář - např. Krepsko, Secondhand Women, Handa Gote Research & Development, Jiří Adámek a Boca Loca Lab ad.

Vydal: z. s. Motus, 2018
Odborní redaktoři: Lukáš Jiřička a Eva Kyselová
Odpovědný redaktor: Ondřej Škrabal
Obálka, grafická úprava a sazba: Anastasia Vrublevská (ATYP)
Tisk: PROTISK, s. r. o., České Budějovice
Vydání první, 224 stran
ISBN: 978-80-270-5238-7

Tato kniho vznikla díky podpoře Ministerstva kultury ČR.