NOVODOBÍ ALCHYMISTÉ: SCÉNICKÝ DOKUMENT / Ewan McLaren & Karl Seeley

délka představení: 60 min
Zveme akcionáře na výroční valnou hromadu koncernu Přírodobanka a.s, kde dojde ke klíčovým rozhodnutím ovlivňujícím celkovou situaci naší společnosti, zejména s ohledem na slabý výkon na úrovni interakcí mezi lidskými ekonomikami a našimi holdingy Skvící se sad a Zemský ráj. Dozorčí alchymisté Alois, Václav a Andrej přislíbili svou účast.

Hlavní body jednání:
1. Všeobecná destabilizace rozvinutých společností zůstává prakticky nevysvětlena. Urychlení postupu v oblastech alchymické inteligence (AI) a mechanizace navíc dále komplikuje politicko-ekonomické výhledy celé lidské civilizace. Tento fenomén vyžaduje pečlivé zvážení, protože může mít významný vliv na další osud naší banky.

2. Dále vešlo ve známost, že naše zaklínadla a návody se čím dál častěji dostávají do konfliktu vůči pokrokovým přístupům v sociální psychologii a behaviorální ekologii. Nácvikem simulujícím situaci našich zákazníků a stakeholderů v přirozených podmínkách plánujeme získat lepší přehled o celé situaci.

3. Skupina akcionářů-aktivistů také vznesla návrh, abychom uplatnili nové poznatky z oblasti fungování přírodních systémů za účelem odtajemnění principů lidské ekonomiky, jejíž aktivity naše banka dlouhodobě financuje.

Ve světle těchto okolností bude správní rada zvažovat pozměnění aktuálních manažerských přístupů.

Navzdory náročnosti nastolené agendy předpokládáme, že jednání dojde výsledku během jedné hodiny.

Premiéra: 24. 6. 2018 v divadle Alfred ve dvoře

Podpořili/ poděkování:
Vlastimil Černý, PhDr. CSc., vedoucí oddělení mezinárodních vztahů, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita, Hartwick College, Oneonta, NY (USA)


Ewan McLaren je dramaturg, produkční a režisér. Od roku 1992 se různými způsoby podílí na rozvoji české nezávislé umělecké scény. Osm let pracoval v různých pražských divadlech jako režisér na volné noze. Jako začínající produkční působil v dada kamera company Daniela Maclvora v Torontu a dále ve společnosti One Yellow Rabbit v Calgary, kde v letech 1999-2001 produkčně vedl High Performance Rodeo Festival of Innovative Performance. Potom spoluorganizoval řadu nezávislých představení a událostí v Praze včetně spolupráce s Pražským Quadriennále, Tancem Praha a organizací Motus, která provozuje divadlo Alfred ve dvoře. Ewan obdržel cenu Pocta festivalu ...příští vlna/next wave... v kategorii Producentský počin roku za završení pětiletého cyklu Cesty energie (2009 - 2013), site-specific projektu o historii energetických zdrojů ve střední Evropě, který vytvořil společně s Miroslavem Bambuškem. Ewan McLaren a Miroslav Bambušek dále získali cenu Divadelních novin za společnou režii představení Zdař Bůh! (2009) v dole Michal v Ostravě. Podílel se jako jeden z kurátorů a hlavních organizátorů na evropském projektu Identity.Move!, výzkumné platformě pro současný tanec. V současné době působí jako umělecký ředitel divadla Alfred ve dvoře a dramaturg pražského Festivalu Bazaar.

Karl Seeley, PhD je profesorem ekonomie na Hartwick College ve městě Oneonta, New York, kde působí od r. 2002. V letech 2010-11 a 2017-18 působil (působí) externě na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. Učí makroekonomiku, ekonomii životního prostředí, komparativní ekonomické systémy (např. postkomunistickou transformaci) a rozvojovou ekonomiku. Je autorem knihy Macroeconomics in ecological context (Springer 2017), učebnice, jež slučuje více méně standardní přístup k makroekonomii se systematickým uvažováním o přírodních zdrojích a jejich roli v ekonomice. V letech 1991-92 bydlel v Plzni, kde učil angličtinu a naučil se česky a je od té doby značně ovlivněn českými kulturními klasikami a rovněž sleduje dění na české politické scéně. Než se vydal na studia ekonomie, vystudoval na hudební fakultě na Indiana University hru na trubku a také absolvoval studium dějin se zaměřením na východní Evropu. Na této univerzitě také jako postgraduální student učil teorii hudby. Občas se zabývá ochotnickým divadlem, hrál frátera Vavřince v Romeovi a Julii, Maximiliana v Bernsteinově Candide, Piláta v Jesus Christ Super Star, Waltera Mittyho ve krátké stejnojmenné hře od Jamese Thurbera nebo komisaře Bartoška v Čapkových Šlépějích.