MUZIKALITA V DIVADLE A SCÉNIČNOST V HUDBĚ

Farma v jeskyni
délka představení: 60 min
veřejná prezentace
Dílna zaměřená na interpretační a kompoziční práci s hudbou jako materiálem pro divadlo.
Jak objevit a transformovat odkaz v hudebnosti různých kultur? Jak od melodie, rytmu, barvy zvuku, akcentu a synchronu dojít k hledání energie moderní dynamiky celistvého projevu tanečníka, herce nebo performera, pro kterého je muzikálnost a vnímání hudby základním inspiračním zdrojem?
Dílna pod vedením Viliama Dočolomanského (držitele evropské ceny XII European Prize New Theatrical Realities 2011) a Hany Varadzinové.
Dílna bude zakončena prezentací pro veřejnost. Účastníci tak budou mít možnost vystoupit společně s hudebníky a herci Farmy v jeskyni.

Detailní informace o dílně najdete na webu Farmy: www.infarma.info, v sekci dílny a výzkum.
Vzhledem k tomu, že počet účastníků v této dílně je omezen, prosíme v případě Vašeho zájmu o včasné zaslání přihlášky nejpozději do 25.11. 2011 na adresu: info@farmavjeskyni.info. Do předmětu napište: "WORKSHOP 17.-21.12.2011".