Tématem letošního dětského studia bylo MĚSTO. Jednotliví lektoři vyráželi s dětmi na prohlídku města v blízkém okolí divadla Alfred ve dvoře. Podle svého oboru se s dětmi soustředili na jednotlivé elementy, znaky a projevy života ve veřejném prostoru. Děti pozorovaly, jak pohyb lidí, dopravních prostředků či rytmus semaforů utváří prostředí. Pozorovaly gesta, způsoby chůze, reakce na nečekané situace. Poslouchaly zvuky města – útržky rozhovorů, hukot aut, cinkání tramvají, štěkání psa… Sledovaly tvary, barvy, světlo…

Vše, co děti zaujalo, se pokusily přenést na jeviště divadla.

Foto: Dita Havránková Foto: Dita Havránková Foto: Dita Havránková Foto: Dita Havránková Foto: Dita Havránková Foto: Dita Havránková Foto: Dita Havránková Foto: Dita Havránková Foto: Dita Havránková