LITTLE MAN / HoME Theater

PRAŽSKÉ QUADRIENNALE 2011
délka představení: 50 min
Práce, otcovství a šílenství Wilhelma Reicha
dramaturgická spolupráce: Marta Ljubková
dramaturgie: Sodja Zupanc Lotker
koncept, režie, hraje: Howard Lotker
produkce: Olga Plchová
projekce: Zdeněk Durdil
režijní spolupráce: Monika Černošková
světla: Tomáš Morávek
text: Howard Lotker, Egon Tobiáš
výprava a kostýmy: Philipp Schenker
zvukový design: Jan Burian
živé skicování: Zdeněk Durdil
Představení je pouze v angličtině!

"Malý člověk je ohlašovaný jako "divadlo jednoho herce", není to ale tak úplně pravda. Účast mistrů zvuku, světel a projektoru je také důležitá a aktivní roli mají i diváci. Divadlo, jak jej vidí HoME, se vůbec vyznačuje neomezenou absorbční schopností”
(Magdalena Platzová, novinářka, Respekt)


Život Wilhelma Reicha, průkopníka výzkumu v oblasti propojení mysli a těla, excentrického studenta Sigmunda Freuda. Interaktivní inscenace pro jednoho herce, doprovázená živou projekcí a kresbou. Publikum se v tomto představení stává aktivním spolutvůrcem a vytváří vždy nové představení. Inspirováno Reichovou knihou Posluchej, malý člověče.

Inscenace zkoumá lidskou potřebu orientovat se na základě víry a klade otázku, co se může stát, když tuto víru ztratíme. Jaký je pak vztah mezi myslí a tělem? Jak naše víra ovlivňuje tělo a jak tělo víru? Publikum se i v tomto představení stává aktivním spolutvůrcem, představení se tak reprízu od reprízy odlišuje. Uvidíte Howarda Lotkera v trojroli - jako Reicha, jeho syna Petera a v roli sebe samého. Všechny tři figury propojuje téma celoživotního hledání svého místa na zemi. Na scéně je kromě herce také umělec pracující s projekcemi, zvukový designér a osvětlovač, přičemž všichni jsou zároveň performery. Dohromady zkoumají hraniční území mezi naší vírou ve schopnost člověka proměnit sebe a svět k lepšímu, a trvalou deziluzí, kterou přináší náš každodenní boj.
premiéra: 13. 5. 2009 v divadle Alfred ve dvoře

produkce: MOTUS o.s. – produkce divadla Alfred ve dvoře, festival 4+4 DNY V POHYBU a HoME o.s.

podpora: Hlavní město Praha, Nadace Život umělce, Městská knihovna v Praze, KATaP DAMU, Ministerstvo kultury České republiky, Dan Kurovec Knihkupectví a Crocs, CZ