LINGUA VARIA / Susanne Kass (FIN)

Nová práce
délka představení: 60 min
multijazyčná performance
jazykově bezbariérové
performují: Susanne Kass
speciální hosté: Horst Kaller, Cecile Buttoud, Mark Ther
světelný design: Michal Horáček
Na celém světě je přibližně 7000 jazyků, kterým zbývá generace či dvě do definitivního zániku. Můžeme nějak emocionálně uchopit skutečnost, že spolu s tím, jak se svět stává globalizovanějším, vynořuje se pár hlavních jazyků, které „kolonizují“ komunikaci?

Performance se zabývá jak individuální, tak kolektivní historií jazyka – ten automaticky získáváme v rodině, můžeme jej ale přejmout i z různých prostředí, ve kterých se během našeho života pohybujeme. Zkoumání postupů, jakými se jazyk učíme a jakými jej používáme, nám může také odhalit specifika našich vlastních způsobů mluvení.

Jazyková rozmanitost je základním stavebním kamenem veškeré rozmanitosti kulturní. Z toho důvodu všechny kultury, a dokonce
i subkultury, samy sebe do značné míry definují prostřednictvím způsobů, jakými používají a dále rozvíjejí svůj jazyk.
Jak emocionální síla, kterou jazyky vytvářejí a jíž disponují, ovlivnila běh dějin? A existuje zde nějaká vazba na velmi nejistou situaci, ve které se dnes nachází řada minoritních jazyků? Co vlastně konkrétně ztratíme, přestane-li nějaký jazyk existovat?

Susanne Kass
je vizuální umělkyně žijící v Praze a pracující s novými médii.
Ve svých performancích se snaží prozkoumávat nejrůznějších přenosy v čase a prostoru – to, jakých podob nabývají, jakými způsoby je vnímáme a jak jim rozumíme. Mateřský jazyk Susanne Kass je dialekt švédštiny mluvený v Österbothnia
ve Finsku.
Podpořili:
Svenska Kulturfonden/ Swedish Cultural Foundation in Finland

Poděkování:
Lena, Gunnar a Lilian Kass, Fortuna Eugenia, Birgitt Fischer, Giulio Zannol, Kristýna Holubová, Radek Brousil, Damian Machaj, Miroslav Sabo, Jakub Polanka, Matěj Smrkovský, Logan Hillier, Ewan McLaren a tým Motus, produkce divadla Alfred ve Dvoře