KONKURS-a-WORKSHOP 30. - 31.5. 2005

FIESTA 05 mezinárodní česko-mexický projekt
délka představení: min
V rámci projektu FIESTA 05 pořádá Motus o.s. v pondělí 30.5. a úterý 31.5. (vždy od 10:00 - 16:00) konkurs-a-workshop na obsazení performerského týmu pro mezinárodní česko-mexický koprodukční projekt.
Nové představení divadla Alfred ve dvoře bude vznikat pod supervizí 2 vynikajících mexických umělců, režiséra a vizuálního umělce Hectora Bourgese Vallese a spisovatele a režiséra Rubéna Ortize (krátký profil umělců níže v textu). Zkoušení bude probíhat 6 týdnů (19.9. 2005 - 2.11. 2005) na scéně divadla Alfred ve dvoře v Praze. Premiéra představení je plánována na 2.11. 2005 a bude následovat blok 3 repríz. Počítá se s dalším reprizováním projektu v roce 2006.

Námětem inscenační práce je princip vymístění, vychýlení a posunu („displacement“) související s různými společenskými okolnostmi. Ruben a Hector se chtějí zabývat situacemi, které nás vymísťují, znepřesňují nebo rozpohybovávají naše společenské postavení a podmínky. Budou se zabývat stavy jako je emigrace, únos, exil, turistika nebo vyhazov z práce. Herecká část práce bude zaměřena mimo jiné na fyzická cvičení, meditace a průpravu ke schopnosti revidovat a kontrolovat vlastní hereckou zkušenost. Dosáhnout stavu, ve kterém jsme schopni pozorovat sami sebe a ve kterém se soustavně utváříme uvnitř kreativní dynamiky, a stáváme se nejen performery, ale zcela plnými tvůrci.
Cílem konkursové dílny je vybrat 4 české umělce, kterým nabídneme profesionální podmínky a možnost podílet se na podzim na vzniku nové inscenace.

Zájemci, prosím zasílejte CV a přihlášky na e-mail: program@alfredvedvore.cz nebo na adresu:
Motus o.s., Veverkova 28, 170 00 Praha 7. Pro více informací kontaktujte Šárku Havlíčkovou na tel.: 233 376 985 / 775 186 460. Uzávěrka přihlášek: 25.5. 2005

Podmínky účasti na projektu:

  • ·předchozí profesionální práce v oblasti pohybového, experimentálního a utorského divadla

  • ·aktivní znalost AJ

  • ·absolutní přítomnost v průběhu podzimní přípravy projektu (6 týdnů, zkoušet se bude v pracovních dnech / 8h denně)

  • ·zájem podílet se na reprízování projektu v roce 2006Věříme, že Vám projekt přinese inspirativní impulsy a živou konfrontaci vlastní tvorby
s odlišnou tvůrčí mentalitou a kulturou. Těšíme se na vaši účast!
MOTUS


HECTOR BOURGES VALLES /1972/
režisér, performer a vizuální umělec


Studoval film a dokumentární film v Mexiku a v Barcelóně ( Universidad Autonoma de Barcelona ), ale divadlem se zabývá již od dětství. Ve své divadelní práci zkoumá a rozšiřuje hranice divadelního jazyka, ale také sochařství a kinematografie. Proměňuje jeviště v prostor, ve kterém mohou co-existovat, propojovat a potencializovat se navzájem různé umělecké discipliny. Jeho představení v Mexiku vznikají vždy na okraji institucionalizované divadelní praxe a jeho současné hry ( La cabeza de Apolo, 1999, Salome o del preterito impecto 2003 )
jsou hodnoceny jako nové obzory performance a instalace. Jsou chápány jako otevřené procesy, ve kterých je hra neuzavřena, neustále se proměňuje, zakládá se na náhodě, neukončenosti a nahodilosti.
Jako umělec se Hector Bourges zajímá o různé způsoby, kterými realita proniká do fikce, a může tak popírat nebo způsobovat stvoření nového významu. V současnosti Hector pracuje na scénické instalaci se cvičenými psy „pastor belga mallinoi“, ve které zkoumá hranice divadla
jako uspořádaného a kontrolovaného procesu, zpochybňuje hereckou práci a možné vjemy diváků z představení.


RUBÉN ORTIZ /1968/
spisovatel a režisér


Režíroval mnoho divadelních her ( Jorge Ibarguengoitia, Elena Guiochins, Don Nigro, Euripides, Alfred de Musset, Ingeborg Bachmann, Peter Handke ). Jako překladatel spolupracoval na překladech her Slawomira Mrožka a Ingeborg Bachmann. V roce 1995 získal ocenění za „nejlepší režii roku“ UCCT. Získal tvůrčí stipendium FONCA 1995-1996. Vyučoval na Universidad Iberoamericana, Centro de Estudios Cinematograficos and El Foro de teatro Contemporaneo. Publikoval tři svazky poezie, jeden vypravěčský a jeden divadelní deník.
V současnosti pracuje jako editor La Hoja del Espectadior a Cuaderbnos del Espectadior, vydávaných Národní divadelní koordinační kanceláří a píše kritiky do Cambio magazínu. Je členem redakční rady mexického divadelního magazínu Paso de gato. Nyní také koordinuje the Gomer: Caracol Exploratorio projekt, na který dostal tvůrčí stipendium FONCA 2001-2002.
Tento projekt je realizovaný ve spolupráci s Divadelním ústavem a za podpory Ministerstva kultury ČR a Hl. města Prahy v rámci projektu Sezóna českého divadla v Latinské Americe.