KJELL THEØRY / ATOM-r

délka představení: 81 min
Představení uvádíme v rámci ojedinělé mezinárodní výměny špičkových inovativních souborů z Chicaga a domácích Handa Gote Research and Development díky Trust for Mutual Understanding. Kjell Theøry se hraje v prostorách Venuše ve Švehlovce v rámci festivalu Mezipatra a je v angličtině s českými titulky.

Pokud se účastníte workshopu VYSTUPOVAT NA HRANICÍCH: VIDITELNOST, VIRTUALITA A RITUÁL, je vstup na představení Kjell Theøry zahrnutý v rámci účastnického poplatku.

Matematické popisy reality Alana Turinga proti algoritmickým mutacím textu Guillauma Apollinaira Prsy Tiresiovy (1917). Exkluzivní uvedení autorské inscenace Kjell Theøry (2017) chicagského souboru Anatomical Theatres of Mixed Reality (ATOM-r), který se věnuje spojení umění a nových technologií.

Britský počítačový průkopník Alan Turing dva roky před svou smrtí navštívil Skandinávii hledajíc tolerantnější postoj k homosexualitě, za niž byl odsouzen k chemické kastraci. Následkem příjmu estrogenu mu narostla malá prsa. V té době pracoval na teorii morfogeneze, která by vysvětlovala některé vzory, které nalezl v květinách, embryích a jiných přírodních uskupeních. Svou teorii pojmenoval podle svého norského milence: Kjell.

V Apollinairově hře se jistá žena přemění v proroka Tiresia, zatímco její muž porodí 40 049 dětí. Apollinairova vize mužského rozmnožování se v prologu vyjevuje jako válečná halucinace, ve které oči novorozeňat tvoří souhvězdí na noční obloze. ATOM-r spojuje tyto vrstvy s dalšími vlivy a zdroji v poetické choreografii, která se stejně jako mýtický Tiresias pohybuje mezi světy a gendery a pomocí rozšířené reality vyobrazuje až jasnovidnou slepotu. ATOM-r přejali a převrátili prvky z cornwallského májového průvodu – neopohanského rituálu plodnosti, během něhož je inscenováno narození a smrt koně, který symbolicky oplodní zúčastněné ženy tím, že je uvězní pod svou sukní.

Autorský tým ATOM-r:
Choreografie: Mark Jeffery
Text a technologie: Judd Morrissey
Performeři: Justin Deschamps a Christopher Knowlton

Spolupracovali:
Kostýmy: Grace DuVal
Objekty: Elena Ailes, Claire Ashley, Laura Prieto-Velasco, Stephen Reynolds, Bryan Saner a Oli Watt
Performance: Leonardo Kaplan
Asistent výzkumu: Mev Luna
Zvuk: Joshua Patterson
Světla: Josh Hoglund
Grafický design: Javier Lopez
Video: Julia Pello

Web souboru: atom-r.com, atom-r.tumblr.com
Trailer: vimeo.com/199470417
Premiéra: Leden 2017, The Graham Foundation for the Applied Arts

Kjell Theøry bylo vyvinuto díky stážím v následujících institucích: International Museum of Surgical Science, The Graham Foundation for the Applied Arts, National Museum of Health and Medicine, Chicago, Chicago Cultural Center, School of the Art Institute of Chicago, Dance Department, University of Chichester, TeaK, Helsinki.

ATOM-r
Judd Morrissey a Mark Jeffery již dříve spolupracovali v Goat Island Performance Group. V roce 2012 pak v Chicagu založili ATOM-r (Anatomical Theatres of Mixed Reality), soubor, který se zabývá zkoumáním forenzní vědy, anatomie a vtělení v 21. století prostřednictvím živé akce, jazyka a nově vznikajících technologií. ATOM-r bylo založeno jako odpověď na historickou architekturu tzv. anatomických divadel, prostorů vyvinutých k pozorování lidských pitev a raných chirurgických zákroků. Tohoto fyzického a koncepčního uspořádání je ve všech jejich pracích užito jakožto symbolu za účelem zkoumání historií a zkušeností těla a sexuality.

Judd Morrissey je spisovatel a mezioborový umělec, který vytváří vtělené poetické systémy v mnoha podobách, včetně elektronické literatury, internetového umění, živých vystoupení a rozšířené reality. Je asistentem v ateliérech studií umění a technologie a tvůrčího psaní na School of the Art Institute of Chicago. Jeho práce je známa v mezinárodním kontextu a je předmětem akademických studií. Obdržel tvůrčí grant od Creative Capital / Andy Warhol Foundation, Fulbright Scholar’s Award v oblasti digitální kultury a Gray Center Mellon Collaborative Fellowship v oblasti umělecké tvorby. judisdaid.org

Mark Jeffery je chicagský umělec, který se věnuje performativní a instalační tvorbě, dále vizuální choreograf a kurátor festivalu performance In>Time, který se koná po celém Chicagu. Od roku 1994 rozvíjí nekonvenční spolupráci s výtvarnými umělci, akademiky, video umělci, zvukovými umělci, umělci v oblasti nových médií a programování, choreografy, kurátory a spisovateli. Je bývalým členem performativního uskupení Goat Island. markjefferyartist.org

Christopher Knowlton je tanečník, choreograf, pohybový umělec a vědec žijící v Chicagu. Dokončuje doktorát z bioinženýrství na University of Illinois v Chicagu, v Rush University Medical Center zkoumá analýzu pohybu a kloubní protézy. Jeho choreografie byly k vidění v Chicagu i za hranicemi Spojených států, čerstvě například na festivalu Danscience v Austrálii a tanečním festivalu FITSA v Mexiku.

Justin Deschamps je tanečník, performer a kvalifikovaný terapeut v oblasti body-based practice. Trénoval s Pittsburgh Ballet Theatre a mezi lety 2002 a 2006 byl u Baletního divadla v Marylandu. Do Chicaga přijel v roce 2006 kvůli vystoupení v Ifigenii na Tauridě s Lyric Opera a od té doby mu město umožňuje zkoumat a rozrůznit svou praxi v rámci bohaté performativní komunity. Dříve spolupracoval se soubory (Ameba) Aerial Dance Chicago, Lira Polish Folk Ensemble a Hedwig Dances.