IN THE HOUSE OF ____.

délka představení: 60 min
Séance vedená The Blavatsky Society / 60 min. + přestávka / v angličtině a češtině

________
nebo věříme?

Zkoumání ________
a také ________
____ mimo nás.

Seance a ________ skrz ___
jako cesta kamsi
mezi ___ a ___.

Představení je součástí festivalu vs. Interpretation. Omlouváme se, ale vstupenky (ve variantě permanentek, či celodenních festivalových vstupenek) na tuto akci nelze koupit na webu Alfreda ve dvoře, ale pouze na webu festivalu. Děkujeme za pochopení.

Blavatsky Society je zbrusu nový projekt založený Cristinou Maldonado, který spojuje mezinárodní umělce z různých oblastí a s rozličnými zkušenostmi, kteří žijí v ČR. Seance In the House of ________ se zaobírá tématy jako rozpor mezi věděním a vírou, časem, vzdáleností a spiritismem a snaží se oživit fenomén navazování kontaktu s duchy zemřelých. V uměleckém provedení seance se snoubí performance, video, zvuk a světlo s archivními materiály.

Blavatsky Society: Cristina Maldonado, Jennifer Helia DeFelice, Šárka Zahálková, Sara Pinheiro & Vladimír Burian

Glosář k vystoupení
systém víry: příběhy, které si vyprávíme za účelem zformování svého osobního pojetí reality
vědění: fakta, informace a schopnosti získané pomocí zkušeností či vzdělávání
iluze: příklad špatně či nesprávně interpretovaného smyslového vjemu
pseudověda: souhrn názorů a praktik, které jsou chybně považovány za založené na vědecké metodě
seance: setkání, během něhož se lidé pokouší navázat kontakt s mrtvými, zejména prostřednictvím určitého činu, který vykoná médium
věštění: praktika nazírání do průhledné křišťálové koule nebo jiného materiálu za účelem dosažení spiritistických vizí; nejčastěji používaná média jsou reflekční, průhledné nebo luminiscenční látky jako krystaly, drahokamy, sklo, zrcadla, voda, oheň či kouř
propojení: praktika, při níž osoba vstupuje do meditativního či trans připomínajícího stavu za účelem přijetí sdělení od spirituálního vůdce
psychomagie: praktika, která je založena na víře v to, že nevědomá mysl vnímá jakýkoliv symbolický akt jako fakt; symbolický akt tudíž může takto pomoci vyřešit určité formy neracionálních konfliktů
psychografie: písemné či grafické projevy ducha či média
EVP: zvuky nacházející se na elektronických nahrávkách interpretované jako hlasy duchů, které byly nahrány nevědomě nebo naopak záměrně na vyžádání
ektoplasma: nadpřirozená viskózní látka, která vychází z těla média během spiritistického transu a vytváří materiál, z něhož se zjevují duchové
dokument: forma poskytnutí faktického svědectví o daném předmětu prostřednictvím fotografií či rozhovorů s lidmi, kteří se zúčastnili skutečných událostí

Cristina Maldonado je mexická umělkyně, v jejíž tvorbě se stýká divadlo, tanec, participativní umění a nová i tradiční média. Maldonado tvoří sama nebo ve spolupráci s umělci z odlišných sfér a představila se v Mexiku, Portugalsku, Arménii, Řecku, Německu, Rakousku a od roku 2003 vystupuje v České republice. Svou tvorbu uvedla v Mexiku v Muzeu současného umění, v prostoru bývalého kláštera Ex Teresa Arte Actual, na setkání umělců Estacion Arte Mexican Contemporary Art Encounter a na mezinárodním festivalu performance Performagia, v Hyperallergic Gallery v USA, na bienále současného umění Meditations v Polsku a na festivalu Theater Osmego Dnia rovněž v Polsku.

Šárka Zahálková je členkou Offcity Collective, nezávislé platformy pohybující se na polích vizuálního umění, architektury, komunitní práce a umělecké produkce se sídlem v Pardubicích. Má četné zkušenosti s projekty založenými na tvůrčí spolupráci, působí však i jako nezávislá umělkyně. Věnuje se kresbě, ilustraci a animaci. Zajímá ji práce s veřejným prostorem, percepce a paměť.

Jennifer Helia DeFelice se narodila v New Yorku a v jejích žilách koluje směs italské, irské a indiánské krve. V současné době se zajímá o úlohu přírody a lesů v českém performativním umění. Hraje na kontrabas a jako návrhářka, překladatelka a kurátorka pracovala na mnoha projektech. Ve volném čase se nejraději věnuje čtení svým dětem.

Portugalská zvukotvůrkyně Sara Pinheiro se věnuje nahrávání zvuků, jejich editaci, tvorbě ruchů a mixáži pro film a video art. Sama vytváří akusmatická díla pro multikanálové performance, rozhlasové vysílání a instalace. Je hostující přednášející na Institutu sonologie v Hágu a v Centru audiovizuálních studií na FAMU v Praze.

Český světelný designer Vladimír Burian pracuje s digitálními médii a zaměřuje se na tvorbu videí v reálném čase. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Od roku 1997 pracuje jako osvětlovač a designér se soubory alternativního a tanečního divadla. Je členem Institutu světelného designu a kolektivu Daylight Workers.