I AS ON ME DE A

Petra Tejnorová & the Company
délka představení: 120 min
od mýtu k materiálu
“Inscenace ukazuje, že i zde může vznikat v dobrém slova smyslu nekompromisní divadlo, které s největším rizikem neúspěchu hledá nový jazyk”
(Lukáš Jiřička, Hospodářské noviny)


I AS ON ME DE A je divadelním výzkumem hraničních ploch mezi mýtem a materiálem. Výzkumem, na jehož základě mizí hranice mezi jednotlivými komponenty, žánry a vznikají nová pole, pro která hledá Petra Tejnorová a její Company dosud neexistující pravidla. Inspiračně vychází například z textů L. A. Seneky, Euripida, Thomase Dreyera, Fritze Katera, Heinera Müllera a práce divadelních skupin jako jsou Dorky Park, Dood Paard, Yael Ronen & the Company a dalších.

„Ač si za výchozí inspiraci bereme starou, léty prověřenou látku, jež si doslova říká o to být nazvána jako „téma věčné, téma lásky“, chápeme ji jako materiál nejvýše svěží, materiál „jako dělaný“ pro reflexi současné problematiky občanské společnosti, a dokonce jako nejlepší možnost pro manifest principů toho, co bývá označováno jako „nové divadlo“. Láskyplně a plni pokory se vracíme k žánrům tragédie a principům katarze, aniž bychom se snažili tyto pojmy realizovat podle – prý prokazatelně – prověřených postupů.
Inspiračně vycházíme například z textů L. A. Seneky, Euripida, Thomase Dreyera, Fritze
Katera, Heinera Müllera a práce divadelních skupin jako jsou Dorky Park, Dood Paard, Yael Ronen & the Company a dalších." (Petra Tejnorová & The Company)

„Při práci na inscenaci vycházíme z Devising theatre, totiž z divadla, které je založené na procesu svého vzniku, který se stává neoddělitelnou částí konceptu všech složek a ovlivňuje výslednou podobu scénického tvaru,“ říká the Company.

Režisérka Petra Tejnorová patří k výrazným osobnostem mladé divadelní generace.
Podpora:
Projekt pořádá ALT@RT ve spolupráci s divadlem Alfred ve dvoře za podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky, DILIA, Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Nadace Život umělce a DAMU

Foto: Aňa Šebelková Foto: Aňa Šebelková Foto: Marek Bartoš Foto: Aňa Šebelková Foto: Aňa Šebelková Foto: Aňa Šebelková Foto: Aňa Šebelková