HRA NA BUDÚCNOSŤ / Petra Fornayová a kol

délka představení: 60 min
Hra na budúcnosť je fiktívnym dokumentom - generačnou výpoveďou, vyrovnávaním sa s perspektívou času, subjektívnou interpretáciou blízkej či ďalekej budúcnosti etablovaných umelcov z rôznych umeleckých disciplín, ktorí civilne komentujú svoj možný beh životom. Tanec, divadlo, výtvarné umenie, filmový dokument a hudba sú v predstavení použité ako rovnocenné umelecké prostriedky.

Subjektívne obavy a vízie sa stretávajú v jednom priestore s objektívnymi prognózami vývoja nášho sveta, od hrozivých až po menej apokalyptické. V roku 2060 sa Slovensko bude vyrovnávať s prvou veľkou demografickou krízou - väčšina obyvateľstva bude neproduktívna, v dôchodkovom veku. Bude nám a ostatným na niečo (naše) umenie? Stane sa rovnako s nami „neproduktívnym“ alebo sa zmení na prostriedok presadenia „lepšieho“ sveta? Dokáže táto naivná idea zvíťaziť nad všadeprítomným neoliberálnym šialenstvom, kde jediným relevantným diskurzom je diskurz ekonomický? Zostarneme aj my? Z neochoty žiť naplno, z nedostatku vôle, minú sa nám nápady - tak to zabalíme? Z pozície budúcnosti pozeráme na prítomnosť, ktorá sa zrazu môže javiť inak. Tvoríme naše predstavy, vnímame svoje strachy a túžby. Pozorujeme naše vlastné možné budúcnosti.

Koncept a réžia: Petra Fornayová
Tvorba a interpretácia: Petra Fornayová, Adam Hanuljak, Natália Okolicsányiová, Ján Šimko
Vizuálny koncept, realizácia a supervízia vizuálov: Boris Vitázek
Hudba: Lucia Džubáková - Chuťková
Kostýmy: Iveta Haasová
Dramaturgia: Peter Šulej
Technická réžia a svetelný dizajn: Slavomír Šmálik
Voice-over: Lucia Hurajová
Použité texty: Peter Šulej_Prišli Odišli, Jean Améry_O starnutí / Revolta a rezignácia, Alex Williams a Nick Srnicek_ Manifest akceleracionizmu, Paul Verhaeghe_výber z rôznych textov, Ondrej Štefánik_Som Paula, osobnostné dotazníky MMPI
Produkcia: AST
Premiéra: 17.5.2017, A4 Bratislava