Houba jako fantastická forma života, kdesi mezi rostlinou a živočichem. Houbaření jako typicky český kulturní rituál, kterému se údajně věnuje až osmdesát procent obyvatel napříč sociálními vrstvami. Houba jako inspirace umělců. Houba jako katalyzátor zániku něčeho starého a zrození něčeho nového. Houba jako magický symbol.

Představení je především poctou kráse a mystériu hub. Po vzoru happeningů Johna Cage – hudebního skladatele a mykologa – nabývá střídavě formy tance, koncertu, přednášky, performance, laboratorního experimentu nebo filmu. Na jevišti se potkává živá hudba inspirovaná zvukem nejjednodušších akustických nástrojů, promítané fotografie a online mikroskopie, minimalistický pohyb a objekty zhotovené z materiálu nalezeného v lese.

www.myspace.com/handagote

premiéra: 20. listopadu 2008 v Hale 30
Adresa: U výstaviště 21, Holešovice, Praha 7. Spojení: tram č. 5, 12, 14, 15, 17 – zastávka Výstaviště.
podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát Hl.m. Praha, ALT@RT a MOTUS o.s. – produkce divadla ALFREDVEDVOŘE

HANDA GOTE research & development je konceptuální postdramatické divadlo, mísící ve svém instrumentáři zvukové instalace, pohybové a taneční divadlo, živou hudbu, výtvarné divadlo a technologie. Jejich tvorba je ovlivněna minimalismem, východní filosofií i hnutím DO IT YOURSELF. Mísí v sobě české kutilství, recyklaci objektů i technologií i inspiraci japonským haiku. Trademarkem jejich práce je alternativní práce se samotným prostorem, kde pomocí různých předmětů běžného užití a samotné divadelní techniky vytváří svébytnou verzi scénografie. Inspirace tvůrců se často nalézá za hranicemi divadla a vede až do světa vědy a techniky. Dokumentární aspekt představení bývá často východiskem pro kontemplativní jevištní obrazy. Skupina vznikla v roce 2005. Handa Gote je japonský výraz pro pájku.

foto Roman Mikeš foto Roman Mikeš foto Roman Mikeš foto Roman Mikeš