Festival Bazaar: SATURDAY BAZAAR 2. část

ukázky chystaných představení
délka představení: 180 min
Vyvrcholení festivalu Bazaar 2016. Ve dvou blocích se zde v krátkých ukázkách a uvedeních “work-in-progress” odehrají chystaná představení šesti tvůrců ze všech koutů Evropy. Při zkoumání různých tváří a vrstev identity se pod jejich drobnohled dostaly fenomény samoty, pláče i skákání přes švihadlo. Jaká představení, performance nebo techniky z jejich práce vzniknou? Jak lze umělecký výzkum sdílet? A jak nám to může pomoci při ponoru do odlišných, šílených, absurdních či fantaskních světů? Přijďte a nechte se vtáhnout do Bazaaru možností!

AKCE SE KONÁ VE STUDIU ALTA. FESTIVALOVÝ PAS KOUPÍTE ZDE.

Oba programové bloky zakončí diskuse z cyklu RespondART, moderované Alicí Koubovou. RespondART je celoroční projekt Studia ALTA ve spolupráci s divadlem Alfred ve dvoře, TanzFaktur Kolín nad Rýnem a Brottfabrik Bonn. Cílem projektu je přivést diváky k aktivní recepci uměleckého díla, lepšímu pochopení dnešního světa a vlastnímu kritickému myšlení.

Saturday Bazaar uzavře afterparty.

Program Saturday Bazaar je rozdělený do dvou programových bloků:

*1. část: 14-18H:

Roman Zotov, Jaro Viňarský, László Fülöp & Halka Třešňáková
*2. část: 19-22H:
Agata Siniarska & Madalina Dan, Tereza Hradilková, Ufftenživot

---

MATKY Z OCELI / Mădălina Dan (RO) & Agata Siniarska (PL)
Ukázka stand-up tragédie / 15 min. / v angličtině

Hloubkový rozbor fenoménu slz, který se dotýká spousty témat – vzpomínek, historie, smrti, radosti, křehkosti, nevinnosti, síly a dalších.

V západních kulturách je pláč obecně považován za intimní a soukromý akt. Projevování emocí na veřejnosti odpuzuje a poukazuje na něčí slabost nebo nedostatek zábran. Teprve relativně nedávno - se vznikem televizních reality show - se soukromé utrpení stalo veřejnou podívanou. V dnešní době je sdílení emocí s miliony dalších lidí nejen povoleno, ale také podporováno jako terapie a lukrativní masová zábava.

Jaké jsou projevy emocí v různých situacích a proč je veřejně (ne)vyjadřujeme?

Mădălina Dan je rumunská tanečnice, performerka, choreografka a učitelka tance. Získala titul z Dramatiky na Národní univerzitě divadelních a filmových umění v Bukurešti. Účastnila se mnoha mezinárodních festivalů. Je iniciátorkou uměleckého vzdělávacího programu pro děti Azuga Summer School.

Agata Siniarska je polská choreografka, dramaturgyně, performerka, herečka, režisérka a filmařka. V roce 2009 získala prestižní vídeňské stipendium Dance WEB a ukončila studium choreografie v Amsterdamu kvůli svému politickému aktivismu. Účinkovala v představeních Debory Hay, Ann Liv Young či Michele Rizzo.

Web: www.cargocollective.com/mothersofsteel
Podpora: Polský institut v Praze, Rumunský kulturní institut v Praze, PACT Zollverein, Goethe Institut Warschau, Motus / produkce divadla Alfred ve dvoře


ŠVIHLA / Tereza Hradilková
Ukázka z tanečního sóla / 15 min. / v češtině

Skákání přes švihadlo jako dětská hra, ale i jako ambice a sebezdokonalování. Přeskakuješ sám sebe, překračuješ své hranice, nebo jsi naopak v opakujícím se kruhu, z kterého nelze vystoupit? Jak dlouho vydrží hra být hrou a jak dlouho trvá, než samotná hra přejde v šílenství?

Inspirace pro sólové představení vznikla při práci na tanečním filmu „Beating“, natáčeném v boxerském zázemí Palaestra. „Fascinovalo mě, jak boxeři skáčou přes švihadlo, a vše, co se kolem toho odehrávalo. Ta lehkost, se kterou skákali, rytmus, který střídali, pohyb rukou a nohou, který sám o sobě už byl tancem, variace různých skoků a přeskoků a jako perla navíc zvuk švihadla, který pohyb doprovází.“

Tereza Hradilková (*1983, Česká republika) vystudovala obory současný tanec a divadlo (mime theatre) na Theaterschool v Amsterdamu. Věnuje se současnému tanci, jeho interpretaci, výuce a choreografii a to jak v Čechách, tak v zahraničí. Jako interpretka spolupracovala se soubory NANOHACH, VerTeDance, Divadlem Bratří Formanů a choreografy jako Andrea Miltnerová, Fabian Chyle, Stefan Dreher a další.

Koncept, choreografie, interpretace: Tereza Hradilková
Dramaturgie a režijní spolupráce: Biljana Golubovic
Sound design: Daniel Wunsch, Filip Míšek
Kostýmy: Marjetka Kürner Kalous

Poděkování: Jakub Hradilek, Dan Gregor, Kasha Jandáčková, Palo Kršiak, Jan Horák

Podpořili: MK ČR, NADACE ŽIVOT UMĚLCE, Tanec Praha, Studio Truhlárna

---

LONELINESS AND STUFF / Ufftenživot (CZ)
Work-in-progress / 30 min. / jazykově bezbariérové

Chci být sám. Bojím se vlastní samoty. Dochází k cyklickému opakování pocitů štěstí, smutku, zlosti a dalších emocí, které jsou mnohdy banalizovány. Budu sám, Nebudu sám? „Sám“ je označení, nálepka, skutečnost. Negativní? Pozitivní?

Ufftenživot je autorská dvojice absolventů herectví KALD DAMU Jiřího Šimka a Sáry Arnsteinové. Stejnou měrou se podílí na režii, dramaturgii a herectví. Píší autorské texty a improvizují. Zabývají se různými formami a podobami divadla a snaží se stírat hranice mezi nimi. Blízké jim je pohybové divadlo, tanec, slampoetry a práce s vizuální složkou a obrazem. Spolupracují s Jarem Viňarským či Petrou Tejnorovou.

Hudba: Ivo Sedláček
Feedback: Dwayne Holliday, Slava Gepner, Marek Zelínka, Lucia Kašiarová, Lukáš Homola
Web: www.ufftenzivot.cz
Podpora: MKČR, Tanzfaktur (Kolín nad Rýnem), Studio ALTA, Nadace Život umělce, České centrum v Düsseldorfu, Nová síť, Motus o.s. - produkce divadla Alfred ve dvoře.

Tereza Hradilková Mădălina Dan & Agata Siniarska Mădălina Dan & Agata Siniarska Tereza Hradilková Ufftenživot Ufftenživot