Festival Bazaar: MOŽNOSTI NEZÁVISLÉHO KURÁTORA: POTENCIÁL A PRAXE SPOLUPRÁCE S DIVADELNÍ INSTITUCÍ / Workshop s Goranem Injacem

délka představení: 420 min
Inscenační projekty s širším společenským dopadem můžou vznikat tehdy, když kurátor skloubí silné ideje a progresivní přístup nezávislých současných umělců s finanční a produkční podporou již existujících uměleckých institucí (často vnímaných jako konzervativní a neochotné začleňovat nové umělecké přístupy a zapojovat se do společenské debaty).


Datum: pátek 17. 3. 13-17h + sobota 18. 3. 10-13h
Místo: Alfred ve dvoře, malý sál (Fr. Křížka 36, P7)
Poplatek: 1500,- Kč
Jazyk workshopu: angličtina

Přihlášky prosím zasílejte e-mailem na produkce@alfredvedvore.cz. Následně obdržíte pokyny k platbě.

Workshop je součástí festivalu Bazaar 2017.

Na konkrétních příkladech zapojení uměleckých institucí do sociálních a společensky kritických projektů tento workshop řeší otázky jako:

- Jak můžou nezávislí umělci spolupracovat s institucemi?
- Jak provádět výzkum možností uměleckého aktivismu?
- Jak využít potenciálu velké divácké základny uměleckých institucí jako relevantní oblast pro vytvoření veřejné debaty?
- Jak analyzovat vlastní aktivity a určovat umělecké priority?
- Jaké jsou hlavní překážky a strategie jejich překonávání?

Dvoudenní workshop je určený primárně dramaturgům, kurátorům, uměleckým ředitelům stejně jako tvůrcům a zainteresovanému publiku především z ČR a dalších zemí střední Evropy.

Workshop povede v angličtině Goran Injac, současný umělecký ředitel významného, společensky kritického a provokativního divadla Mladinsko v Lublani. Injac působí také jako nezávislý kurátor inscenačních projektů, dramaturg, vysokoškolský pedagog a badatel.

Jako nezávislý kurátor působil Goran Injac na různých mezinárodních divadelních a uměleckých festivalech, v institutech, repertoárových divadlech i nezávislých kolektivech. V pozici dramaturga spolupracuje s režisérem Oliverem Frljićem (v Polsku, Slovinsku a Srbsku). Od října 2014 je uměleckým ředitelem lublaňského divadla Mladinsko. Spoluzakládal a je jedním z kurátorů EEPAP (East European Performing Arts Platform). V letech 2012-2014 byl kurátorem mezinárodních projektů a off-programu Národního divadla Stary v Krakově. Publikoval řadu článků, kritik a esejů v polštině, srbštině a slovinštině i v mezinárodních divadelních a uměleckých periodicích.