Festival Bazaar: MATKY Z OCELI / Agata Siniarska & Mădălina Dan

Výzkum fenomenologie slz.
délka představení: 60 min
Představte si dvě entity z blízké budoucnosti, dva subjekty s umělou emocionalitou, které se jmenují Fembot A. E. a Omnipresence. Dokáží měnit místo a podobu své existence. Jsou vyrobeny z oceli… jsou to Matky z oceli. Cestují po genetických drahách, pohybují se v časoprostoru, od počátků ke koncům, mezi dráty a lidským masem, od dat k paměti, mezi lidskými tvářemi a rozhraním. Proto dokáží střídat historická fakta s budoucími narativy. Fembot A. E. a Omnipresence v hlubokém zármutku nad zánikem svých někdejších otčin, Polska a Rumunska, vyhlašují vlastní stát. Stát, v němž ženská síla ani teritorium nezná hranic.

Představení je součástí festivalu Bazaar 2017 a hraje se v angličtině.

Projekt se zabývá fenomenologií slz, dotýká se však řady dalších témat (paměť, dějiny, smrt, štěstí, křehkost, nevinnost, síla, futuristická ontologie). Staví do kontrastu osobní výpověď a fenomén nářku, který je pro východoevropský kontext ikonický. Agata Siniarska a Mădălina Dan se pokoušejí rozkrývat sociální a kulturní mechanismy spojené s veřejnými a soukromými projevy emocí. Zkoumají povahu citů a pocitů stejně jako situace, kdy je (ne)vyjadřujeme veřejně. S poukazem na narativy, které utvářejí naši fyzickou osobnost a přisuzují nám kulturní, národní a emoční identity, rozkrývá představení Mothers of Steel současná technologická a (post)fyzická paradigmata a zároveň je pokusem o syntézu osobního a umělého.

Koncept a performance: Mădălina Dan, Agata Siniarska
Dramaturgická asistence: Mila Pavicevic, Siegmar Zacharias
Zvuk, video, grafický design: Diego Agulló
Produkce: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
Koprodukce: Konfrontacje Teatralne (Lublin), Fabrik Potsdam, Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře
Premiéra: 8. 10. 2016, Poznaň


Mădălina Dan je rumunská tanečnice, performerka, choreografka a pedagožka. Vystudovala Střední školu choreografie v Bukurešti a Národní vysokou školu filmu a divadla – katedru choreografie (MA). V letech 1998 – 2003 byla členkou baletního souboru Olega Danovského. V roce 2008 obdržela stipendium danceWEB ve Vídni a v roce 2009 se pak stala jedním z hostujících umělců na Herberger Institute (Arizona State University). V letech 2014-2016 studovala obor „Solo / Dance / Authorship“ na berlínské HZT. Je aktivní členkou rumunské taneční komunity při Národním centru tance v Bukurešti, kde vyučovala a vyvíjela výukové a sociální programy. V roce 2015 jí bylo uděleno ocenění CNDB za přínos současnému rumunskému umění. Práce Mădăliny Dan byly k vidění na scénách napříč Evropou (Springdance Festival v Utrechtu, Tanzquartier ve Vídni, Balkan Dance Platform v Novem Sadu, eXplore Dance Festival v Bukurešti, Temps d’Images v Kluži, SouthBank Center & Chisenhale Dance Space v Londýně, Fabrik v Potsdami, Hebbel am Uffer a TanzFabrik v Berlíně, Dance Theater Workshop v New Yorku, Firkin Crane v Corku, pražském Studiu ALTA ad.). V poslední době spolupracovala například se Sergiu Matisem, Agatou Siniarskou, Tahni Holt, Mihaelou Dancs nebo Alexandrou Pirici.

Agata Siniarska využívá rozmanité scénické formáty od performance přes umělecké akce, přednášky až po videoart ad. Vystudovala choreografii a v současnosti se soustřeďuje na volné formy feministických studií, kultivuje svoji touhu psát a vyjadřovat se verbálním kódem i prostřednictvím audiovizuálních médií. Je jednou ze zakládajících členek kolektivu female trouble, volného uskupení zabývajícího se tématy jako identita, tělo, feminismus, rozkoš, potvrzení a láska. Holduje světům fikce, zkoumá kulturní narativy, do nichž instaluje sebe samu jako rétorický nástroj. Ke každé své aktivitě přiživované energií hluboké teoretické zdrženlivosti přistupuje s vášní a intenzivní fascinací, což jí přináší mimořádná dobrodružství.
cargocollective.com/agatasiniarska