Festival Bazaar: DISASTROUS – Prezentace prací SILK Fluegge včetně ukázek / Silke Grabinger a kolektiv

v angličtině
délka představení: 60 min
Tanečnice, choreografka a umělecká ředitelka souboru SILK Fluegge Silke Grabinger představí svoji práci a aktuální choreografické postupy. Ukázky z jednotlivých inscenací předvedou tanečníci souboru nebo sama Silke, která je také doprovodí komentářem.

Prezentace je součástí festivalu Bazaar 2017 a koná se ve Studiu ALTA. Vstup zdarma. Prosíme, rezervujte si místo prostřednictvím formuláře výše.

Na představení DISASTROUS budou spolupracovat mladí performeři z ČR (11–14 let) s profesionály souboru. Spouštěčem procesu je imaginární katastrofa, pohroma či neštěstí, které budou kolektivně řešit, a hledat tak cesty k nastolení řádu v chaosu. Nový začátek, který budou muset najít, je příležitostí nacházet vlastní pravidla a systémy. Zároveň jde o hledání naděje, smyslu a možností nového společenství.

„Tím se pohroma silně podobá revoluci: dochází při ní k rozpadu a vzniká nutnost improvizace, ustavují se nové role a objevuje nová energie doprovázená strhujícím pocitem, že nyní je možné cokoli.“
Rebeca Solnit, Hope in the Dark

Soubor SILK Fluegge se věnuje projektům pro mládež a inscenačním projektům v oblasti současného tance a urban art.

Silke Grabinger se jako tanečnice a choreografka pohybuje na pomezí současného scénického umění a prostorového designu. Je také uměleckou ředitelkou souboru SILK Compagnie. S oběma soubory hledá nové tvůrčí přístupy a techniky, stejně jako aktuální společensko-kritické perspektivy na současné fenomény i funkci/roli publika. Její práce patří na divadelní jeviště stejně jako do galerijního či sociálního prostoru.

www.silk.at