Festival Bazaar 2018: SOBOTNÍ BAZAAR

délka představení: 240 min
SOBOTNÍ BAZAAR je pomyslným centrem festivalu Bazaar 2018. Ve Studiu ALTA čeká diváky přehlídka čtyř ukázek právě vznikajících scénických a tanečních projektů umělců ze Slovinska, Chorvatska, Slovenska, ČR, Polska, Rakouska a dalších zemí. Na závěr Sobotního Bazaaru se uskuteční diskuse moderovaná Alicí Koubovou.

V rámci odpoledne budou uvedeny následující ukázky:

1) PLI / Viktor Černický (SK/CZ)
2) ME, VIOLA AND I / Nastasja Štefanič (HR)
3) BEHIND IN PLACE, LATER THAN IN TIME / Lea Kukovičič & Bria de la Mare (SLO/CYM)
4) WONDERFUL WORLD / Collective B (PL/CZ/FR/AT)

Viktor Černický bude s diváky bloudit v záhybech skutečnosti, v sóle Nastasji Štefanič se hudební nástroj stane součástí vlastního těla tanečnice, Lea Kukovičič a Bria de la Mare zkouší skrze fotografie diváků před a po představení zachytit změnu, kterou v nich vyvolalo a Collective B vytvoří fiktivní masakr a reinterpretuje masmediální obraz terorismu.

---

PLI / Viktor Černický
S barokní teatrálností a robustností performer bloudí v záhybech skutečnosti. Bere na sebe úlohu advokáta, který se v touze po znovunalezení vnitřní podstaty vrhá do schizofrenní rekonstrukce světa. Pohybový projekt z různých úhlů rozvíjí Leibnizovskou myšlenku, že vnitřek není nic jiného než záhyb vnějšku.

ME, VIOLA AND I / Nastasja Štefanič
Unikátní sólo, ve kterém se hudební nástroj stává součástí vlastního těla tanečnice, a to přesto, že ho fyzicky vždy nemá ve svých rukou. Zvuk, který postupně vytváří a kultivuje přitom zůstává pojící linií mezi tanečnicí, violou a publikem.

BEHIND IN PLACE, LATER THAN IN TIME / Lea Kukovičič & Bria de la Mare
Předtím jste vy ti zodpovědní, potom budeme zodpovědnost sdílet. “Behind in Place, Later than in Time” je přednáškou-představením a výstavou archivu fotografií diváků před a poté, co viděli představení.

WONDERFUL WORLD / Collective B
Ukázka z chystaného projektu se zaobírá tématem násilí. Propojuje několik uměleckých forem. Z choreografie, performance, živé hudby a živých videonahrávek je upředena fiktivní scéna masakru, při kterém se teror vyjevuje násilným a nekontrolovatelným způsobem.
Wonderful World reinterpretuje informace o terorismu, které jednotlivci vnucují masová media. Ve chvíli, kdy se nová informace dostane do povědomí, nabyde diskutabilní povahy a její význam se znásobí. Dovoluje nyní, aby se jedinec stal zodpovědným – tedy schopným něco zodpovědět. Ve výsledku tedy není důležité, aby něco bylo morální, ale aby
toto něco připouštělo čas a prostor k pozorování, analýze a reflexi.

Collective B