DVĚ PŘEDSTAVENÍ VIA NEGATIVA

Bojan Jablanovec, Boris Kadin (VIA NEGATIVA, Lublaň, Slovinsko)
délka představení: 60 min
Představení je součástí festivalu Malá Inventura 2010
Obě představení v chorvatském a srbském jazyce s českými titulky!

CO MI ŘEKL JOSEPH BEUYS, KDYŽ JSEM LEŽEL MRTVÝ V JEHO KLÍNĚ / Boris Kadin

Boris Kadin je všestranný a mezinárodně aktivní umělec na poli performance a performer z Dubrovniku, který ve svých sólových projektech často radikalizuje postavení performera. Spolupracuje s Via Negativa od roku 2007: Not LIke Me, OUt. Boris ve svých eruptivních představách a výbušné povaze vždy „hledá to skutečné“. V představení Co mi řekl Joseph Beuys, když jsem ležel mrtvý v jeho klíně zkoumá vztah mezi umělcem a interpretací jeho díla inscenuje svůj vztah ke klasifikaci, analýze a teorii současného umění. Každá interpretace uměleckého díla, ať už přesná či naprosto mylná, obsahuje i umělcův kontext. Boris Kadin inscenuje umělce, který je zajat v pekle neustálých racionalizací a interpretací: na jedné straně se snaží vyhnout interpretaci a být analyticky nepolapitelný, na druhé straně běh umělecké produkce žádá po něm, aby se stále interpretoval, pokud chce přežít v systému.

Vytvořeno na základě materiálů z představení OUT (Via Negativa, 2008)

Autoři: Bojan Jablanovec, text: Boris Kadin, Bojan Jablanovec,hraje: Boris Kadin režie: Bojan Jablanovec, masku vytvořila: Sanela Milošević použitá hudba: výběr Borise Kadina
30 min

HRA S PÁRÁTKY / Boris Kadin & Kristian Al Droubi

Hlavní téma performance je vnímání uměleckého díla jeho vztah ke kritice. Umělec je osudně spojen s odpovědností k sobě samému tím, že vnímá odraz svého poselství, který se k němu vrací. Pouze tímto způsobem o sobě umělec může začít uvažovat z dálky. Hra s párátky je představení o porozumění sobě samému, které má právo vycházet z vnějšku i z vnitřku. Scéna se hrou s nožem, součást představení Not Like Me, je uprostřed představení a reflektuje mediální odezvu na tuto scénu. Performěři přijímají dvě radikálně odlišné pozice v tomto zvratu: zatímco Kristian Al Droubi stále setrvává na hře jako takové a chápe ji doslovně, Boris Kadin vystupuje ze hry a hraje pouze hru o hře pro hru samou – tím se představení stává odkazem na sebe sama. Nejzajímavější je setkání mezi vnitřním a vnějším – ale jizva při tomto křížení se otevře pokaždé znovu.

Založeno na představení NOT LIKE ME (Via Negativa, 2007), autoři: Boris Kadin, Kristian Al Droubi a Bojan Jablanovec text: B. Kadin, B. Jablanovec hrají: B. Kadin and K. Al Droubi hudbu vybral a nahrál: B. Jablanovec video: B. Jablanovec
Všechna představení produkoval Špela Trošt (Via Negativa).
Ko-produkce: Glej Theatre, Lublaň

Finanční podpora: Ministerstvo kultury Slovinska a Odbor kultury města Lublaň