DO RÁJE / ONDŘEJ DAVID

blahobyt je Bůh a reklama je prorok
délka představení: 60 min
dramaturgie: Marta Ljubková
hrají: Lucie Roznětínská, Richard Fiala, Ivana Uhlířová
hudba a hlasová kompozice: Jakub Kudláč
light design: Patrik Sedlák
pohybová spolupráce: Petra Hauerová
projekce a sound design: David Vrbík
scénář, režie a scéna: Ondřej David
“Přes efektní spektakulárnost a vtipné dění na scéně je to děsivá zpráva o stavu světa”
(Vladimír Hulec, novinář, Divadelní noviny)

Autorský projekt tvůrce a režiséra Ondřeje Davida otvírá téma reklamy, jejího působení na hodnotové postoje a způsob, jakým mění naši identitu. Kompilát burianovského voicebandu, operety, akční lyriky - původní autorovy metody zkoumající souvislost mezi zvukomalebným textem a pohybem - a expresivního fyzického divadla.

Výchozím tématem DO RÁJE je reklama jako sociální a lingvistický fenomén. Reklama zcela nepochybně má podstatný vliv na postoje a hodnotové orientace každého člověka, ať už v negativním či pozitivním slova smyslu. Tvůrci tyto vlivy nehodnotí, spíše zdůrazňují ty prvky reklamního světa, které se většinou zamlčují – jako je ekonomický fašismus, sociální segregace a okupace veřejného, akustického a virtuálního prostoru. Základním stavebním kamenem scénáře jsou fiktivní reklamní slogany, které se mnohanásobnou repeticí, kombinací a dekonstrukcí dostávají do poloh často zcela protichůdných původnímu marketingovému záměru. Slogany zároveň nabízejí bezpočet floskulí, povrchních soudů, zkratek a ikon. V kombinaci s původními lyrickými texty a akčními básněmi Ondřeje Davida se otevírá mnohovrstevnatý příběh typizovaných postav, které se dobrovolně rozhodly vzdát svého skutečného života, aby mohly naplno žít život náhradní - totiž život reklamních ikon.

Na cestě DO RÁJE sledujeme příběhy všech tří ikon z českého reklamního rybníčku – emancipované manažerky, buranského macha a úzkostlivé hospodyňky. Jejich životní cesty se však mohou potkat pouze ve fiktivním světě, vzpomínce a možná ve vysněném Ráji.