DÍLNA AKROBACIE NA VISUTÝCH HRAZDÁCH

DÉCALAGES - divadlo v pohybu
délka představení: min
workshop
Seiline Vallée a Salvi Salvatore povedou v divadle Alfred ve dvoře dvoudenní dílnu akrobacie na visutých hrazdách pro začátečníky a mírně pokročilé.
Přihlášku a detaily získáte na emailové adrese judita@artprometheus.cz. Přihlášku je třeba odeslat nejpozději do 12. března!

Účast na dílně je limitována omezenou kapacitou (maximálně 10 účastníků) a podmíněna základní pohybovou dovedností. Lektoři budou přihlížet i k dosavadním zkušenostem, uvedeným v přihlášce.

Cena workshopu je 800 Kč za účastníka.

Décalages se v rámci svých dílen nabízených široké veřejnosti věnuje zkoumání kombinace divadla a pohybu a rozvíjení tělesné kondice, jež umožní každému účastníkovi rozvinout své schopnosti: Pracujeme na uvědomění si těla a na introspekci, na koncentraci, představivosti a kreativitě, a věnujeme se také úvodu do vzdušné akrobacie. Prvotním cílem není podávat za každou cenu mistrovské výkony, ale dát akrobacii smysl (oné slavné „dramatické akrobacii“, kterou měl tak rád Jacques Lecoq).