DIALOG / Tereza Bartůňková & Jan Čtvrtník

Hudebně-obrazová kompozice v reálném čase
délka představení: 60 min
jazykově bezbariérové
„Když do sebe se z hloubi zahledíš, bezpočet krajin uvidíš – leč neobjevených. Nu, projdi je a staň se znalcem vlastní kosmografie!“
H.D. Thoreau, Walden, aneb Život v Lesích

Performance Dialog je krátkým putováním mikrokrajinami čar a zvuků, které se otevírají svobodné imaginaci diváka. Vše podléhá jednoduchému principu vzájemnosti. Dialog vytváří symbiotický vztah dvou odlišných dorozumívacích prostředků: obraz vzniká na základě zvuku, zvuk na základě obrazu. Před zraky a sluchy diváků se rozehrává hudebně-obrazová kompozice v reálném čase.

Vlastní performanci předcházela korespondence beze slov a na dálku, založená na výměně obrazů a zvuků. Postupně tak vznikala série intuitivních ilustrací a zvukových stop. Jejich výběr se stal základem pro zin Dialog. V sešitě najdete kresby, na jejichž hudební součást odkazuje QR kód. Ten vás zavede na stránky Dialogu na Soundcloudu. Stejnojmenná performance je pak převedením celého procesu do scénické podoby, kdy do něj vstupuje naživo a neopakovatelně vlastní divácká imaginace, a vytváří tak autonomní zážitek. Tím obohacuje dialog obrazu a zvuku o další dimenzi.

Tereza Bartůňková a Jan Čtvrtník jsou spolužáci z pražské DAMU (Katedra alternativního a loutkového divadla). Spolupracovali na několika divadelních projektech (Korvína, 2013; Vítězný houpací kůň, 2014; Nekonečný příběh, 2015). Tereza zpracovává vizuální složku a Jan složku zvukovou. Ke spolupráci je vede podobné smýšlení v tvorbě.

Stránky projektu: soundcloud.com/dialogdialog
Premiéra: 2. 6. 2016, Grid Prague
Podpořili/ poděkování: MOTUS z. s., produkce divadla Alfred ve dvoře, Nadace Život umělce