DÉCALAGES / VZDUŠNÁ AKROBACIE PRO DĚTI

Vhodné pro děti od 8 do 14 let
délka představení: 300 min
workshop
Úvod do umění akrobacie na visuté hrazdě a šálách pro děti / 5 hodin

Jednodenní workshop vzdušné akrobacie na visuté hrazdě a šálách pro děti od 8 do 14 let navazuje na představení Bez země odehrané den předtím, které je volně inspirované úspěšnou pohádkou Peter Pan.

Workshop chce účastníkům nabídnout objevnou cestu pohybu, která povede skrze vlastní tělo. Lektoři budou s dětmi pracovat na sebepoznávání a rozvíjení vědomí těla, na koncentraci, představivosti a kreativitě. Všechna cvičení budou prováděna zábavnou formou. První část tvůrčí dílny bude čistě technická (založená na pohybových cvičeních a úvodu do techniky vzdušné akrobacie), druhá část se bude sestávat především z cvičení na zemi i ve vzduchu.

Pro detaily a rezervace kotaktujte Vladimíru Lenertovou na emailu divadlo@alfredvedvore.cz Kapacita workshopu je omezená. Přihlásit se je možné do 21.3.! Cena je 600 Kč / dítě.

Décalages - divadlo v pohybu
Décalages je česko-francouzský divadelní soubor, založený dlouholetými členy Divadla Continuo Seiline Vallée a Salvim Salvatorem. Jejich nejúspěšnějším projektem pro Continuo byla divácky velmi ceněná inscenace Letokruhy. Décalages pracují s principy a prvky nového cirkusu, fyzického, pouličního, loutkového i klasického divadla aj. Výsledkem je poetický vizuální jazyk, kombinující vzdušnou akrobacii, hudbu, tanec, scénografii a činohru.

Web Décalages

Foto: Margarida do Ó Foto: Margarida do Ó Foto: Margarida do Ó Foto: Margarida do Ó Foto: Margarida do Ó