CO JE NÁŠ PROSTOR? ČÁST I: BRAINSTORMING S PŘEDNÍMI UMĚLCI

Na téma umělecký aktivismus a vlastnictví prostoru
délka představení: 240 min
brainstorming
VSTUP ZDARMA

První ze série setkání českých i zahraničních umělců, kteří zasvětili práci interakci s okolním světem, společností a diváky. Klade si za cíl podnítit u lidí nové způsoby myšlení a přístupů. Zvláštními hosty budou chorvatský divadelní režisér, herec, producent a umělecký ředitel uznávané skupiny Shadow Casters v jedné osobě Boris Bakal a umělec, filozof, překladatel a zakladatel cestovní agentury Corrupt Tour a.s. Petr Šourek.

V současné době se čím dál tím větší množství umělců vyděluje z „ghett“ uměleckých institucí a do popředí jejich zájmu se dostává interakce s okolním světem. Zmíněným inovátorům již nestačí ani různé formy současných site-specific projektů, neustále přichází s radikálními způsoby jak se odlišit a prosadit. Někdy odmítají umělecké konvence, jindy zase dávají tradicím nové formy a kontexty. Mohou se zaměřit na média nebo členy určité komunity. Mnozí z nich odmítají finanční podporu, jak veřejnou, tak komerční. Svým počínáním vzbuzují pozornost a údiv, někdy ale i nepochopení či opovržení. Je však bez diskuze, že svým počínáním v dané komunitě, potažmo regionu podporují nové myšlenky a směry a dostávají se tak „zase na správnou cestu“.

Co je to za prostor (veřejný, soukromý, komerční), ve kterém tito umělci pracují? Jak ho svou činností znovu definují? Ze kterých zdrojů vychází techniky, jež používají? Které fungují a v jakých kontextech? A kam se nyní společně vydáváme?

Brainstorming je konferenční technika řešení specifických problémů pomocí neomezené a spontánní účasti v diskuzi, sběru informací, podpoře kreativního myšlení a rozvoje nových přístupů.
Pořádá o.s. Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře ve spolupráci s Pražským Quadriennale.