CO DĚLÁM? #1 / Rozhovor s režisérem Markem Najbrtem a architektem Luďkem Obalem

Rozhovory v Alfredu.
délka představení: 90 min
„Prvním předpokladem dialogu je sama odvaha ‚rozevřít se‘, dát do hry nejen své vědomosti, své rozumové schopnosti, ale celé své nitro…“
Milan Machovec

Rozhovor jako jeden z nejdůležitějších formátů setkávání a komunikace: nevede se kvůli informacím, ale kvůli sdílení, ponoru, intenzitě setkání i duševnímu občerstvení. Divadlo Alfred ve dvoře, které je jedním z komunitních míst Prahy 7, otevírá sérii rozhovorů připravovaných a moderovaných Petrem Tycem. V jeho dramaturgii se setkávají lidé, pro které je jejich činnost zajímavá, různorodá a obohacující, i kdyby se zvenčí zdála banální a jednotvárná. To, čím se zabýváme, naše práce i povolání, je jednou z nejdůležitějších součástí našeho života: v osobní rovině uspokojení a seberealizace, i ve společenském smyslu – jako spolupráce, sdílení a společné rozvíjení. Jakou cestou si prošli jednotliví hosté, jaké úskalí a jaké pocity i jaké osobní poznání jim jejich práce přináší?

Do pilotního dílu Co dělám? přijala pozvání dvojice hostů se zdánlivě nesourodými profesemi – filmový režisér a architekt. Petr Tyc své hosty představuje takto:

Režisér Marek Najbrt je empatický, vlídný, ohleduplný a skromný muž. Myslím, že je velmi dobrý otec. Co ho však zřejmě určuje nejvíc jak lidsky, tak profesně, jsou pevné etické a morální zásady. Jako filmař se ještě na FAMU v trojici Najbrt, Klusák, Geisler vyjádřil k fenoménu Karel Gott velmi vtipnou hříčkou Vynález krásy. Stál u zrodu legendárního představení k pátému výročí sametové revoluce Balkóny. Je režisérem a spolu s Robertem Geislerem a Benjaminem Tučkem autorem scénářů k filmům Mistři, Protektor a Polski film. Také je spoluautorem fenomenálního Tondy Blaníka.

Architekt Luděk Obal je také hokejista a tanečník. Úžasná kombinace. S Markem má společných mnoho lidských předností, za všechny zmíním smysl pro zodpovědnost, morálku a skromnost. Jako architekta ho ovlivnil japonský přístup k prostoru. V ateliérech 4A architekti a SchindlerSeko se podílel na řadě výjimečných staveb. Rád by pomáhal lidem vyhnout se chybám při volbě bydlení.“