CESTA / Farma v jeskyni

Komponovaný večer s nahlédnutím do různých kultur, ale i do dění uvnitř souboru v časosběrném horizontu deseti let.
„Na Cestě je hypnotizující způsob, jakým Farma v jeskyni převádí specifické emoce a zkušenosti do hudby a tance… do spletitého a zároveň bezprostředního obrazu nespatřených lidí žijících v rychle mizících kulturách“.
Joseph Fahim, Masress


Cesta dává divákovi možnost nahlédnout nejen do různých kultur, ale i do dění uvnitř souboru. Farma v jeskyni sdílí s divákem své hledání
v časosběrném horizontu deseti let: Performeři se na jevišti díky videoprojekcím setkávají s lidmi, kteří jim darovali své příběhy, písně, rytmy a taneční kroky a stali se součástí jejich života.

Farma v jeskyni
Je mezinárodní divadelní studio působící v Praze, zaměřené
na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Moderní tvorba souboru překračuje hranice žánrů fyzického, tanečního nebo hudebního divadla. Představení Farmy v jeskyni vznikají na základě dlouhodobého výzkumu, který je zaměřený na přenos lidské zkušenosti mimo slovo a limity běžného porozumění. Nachází ho například v odkazech minoritních kultur, hudby, fyzického projevu, atmosféry a faktů spojených se specifickým místem. V inscenacích se konfrontuje osobní a sociální vnímání světa a dochází při nich k silnému sdílení zážitku
ze zkušenosti mezi performery a diváky.

Kromě inscenací, site-specific projektů, koncertů, kulturních výzkumů a divadelních eventů se Farma v jeskyni věnuje vzdělávací činnosti, spolupracuje s divadelními akademiemi v České republice i v zahraničí, pořádá dílny ve svém působišti v Praze, kterých se každoročně účastní zájemci z celého světa, i v zahraničí v rámci festivalů nebo na pozvání divadelních univerzit. Pro vybrané mladé divadelníky nabízí možnost dlouhodobého vzdělávacího programu formou stáží.

Soubor se etabloval jako „moderní laboratoř “, kde mají performeři „azyl“. Skýtá jim možnost kontinuálně pracovat na svém rozvoji bez ohledu na národnost (konkrétně Česko, Španělsko, Vietnam, Německo, Korea, Slovensko, Brazílie, Francie, Německo, Rusko) a předchozí profesní a žánrové zařazení. Objevují tak nejenom nové způsoby práce
s výrazem, na které není prostor při jednorázových projektech nebo
v mainstreamových divadlech, ale zároveň přehodnocují svůj postoj
k sobě a svému životu.

Za více než desetiletou existenci soubor reprezentoval Českou republiku na mnoha prestižních festivalech na třech kontinentech a ve více než 50 městech.

Farma v jeskyni je držitelem mnoha mezinárodních i českých ocenění, mezi kterými je nejprestižnější Evropská cena Nové divadelní reality pro režiséra Viliama Dočolomanského, který se tak stal jediným českým držitelem této ceny. Dále soubor získal Total Theatre Award, The Grand Prix Golden Laurel Wreath Award, A Fringe First Awards, Cenu magazínu Respekt za nejsilnější taneční představení, Cenu Sazky
za nejlepší pohybové představení či například hlavní Cenu Veljka Maricice.

Premiéra:
3. a 4. října 2011, divadlo Ponec, Praha

Další představení této skupiny:
Divadlo; Čekárna; Sclavi: Emigrantova píseň; Sonety temné lásky.

Web skupiny:
www.infarma.info