APPLES AND HEARTS

délka představení: min
jazykově bezbariérové
Představeni “Apples and Hearts”, inspirované klasickými příběhy jako např. “Čaroděj ze země Oz”, vypráví o Starém srdci, které v minulosti patřilo mnoha různým lidem. Nyní putuje zpět v čase, kde se setkává se svými vzpomínkami a zklamáními. Jsou jeho přání a zklamání stále čivá? Příběh nakonec přesáhne rámec chápaní Starého srdce – jeho minulost, jak se zdá, má
svůj vlastni život.
jazykově bezbariérové
Představení vzniklo v koprodukci Motus o. s. - produkcí divadla Alfred ve dvoře, a je finálním projektem DasArts (Amsterdam).

APPLES AND HEARTS