AMNESIC DAYS OF POLAR NIGHTS / Ioana Mona Popovici

délka představení: 40 min
vizuálně-experimentální performance
jazykově bezbariérové
“Hravé a strhující, vybroušená a inteligentní performance.”
(Seona MacReamoinn, novinářka,The Irish Times)


Zapomenutá vesnice uprostřed odlehlého údolí. Je tomu již dávno, co se zde něco stalo, dávno, co bylo něco slyšet. Dokonalé ticho a nemožnost zachytit plynutí času, naprostý nedostatek zvuků a informací, které by mohly vytvořit nové vzpomínky, dramaticky ovlivnily osud místních lidí.