61-19 / Ensemble Terrible

délka představení: 60 min
jazykově bezbariérové
Ensemble Terrible HAMU je soubor složený převážně ze studentů a absolventů Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze. Zabývá se současnou (a budoucí) hudbou 21. století a prezentuje to nejčerstvější, co se na poli zvaném soudobá experimentální hudba urodilo.

61-19 je označení prvního koncertu Ensemblu Terrible v roce 2019. Téma je koncipováno jako spojení generací skladatelů-pedagogů a jejich žáků. Prvním je příznačně ten nejstarší působící, Marek Kopelent. Z jeho díla ansámbl společně s ním vybrali rannou skladbu: Reflexe. Skladatel sám shrnuje, že je pro jeho tvorbu významná, protože se jako první nesla v duchu Nové hudby. Na rok vzniku této kompozice odkazuje i název 61-19, který je hříčkou čísel, kdy (19)61 je rok vzniku Kopelentovy skladby Reflexe, a (20)19 je zase číslo označující současný rok.

Z Kopelentových žáků uvedeme skladbu staršího data (2007) Ondřeje Štochla. Dalším skladatelem-pedagogem v programu je Luboš Mrkvička a jeho žáci: Gilberto Agostinho, Petr Hora a Jan Rösner, kteří napsali pro koncert nové skladby. Zazní tedy dvě již hrané skladby a čtyři skladby nové.

Rok 2019 je již čtvrtým rokem existence souboru Ensemble Terrible, který zahájil svoji cestu koncertem v pražské MeetFactory 2. 10. 2015. Za dobu existence souboru bylo provedeno 40 skladeb 27 skladatelů z 11 zemí světa. Ve snaze hledat nové formy na koncertech spolupracuje také se studenty tance, choreografie a recitátory. Za vznikem ansámblu stojí skladatelé Jakub Rataj a Jan Ryant Dřízal, nyní je soubor v dramaturgických rukou skladatelů Petra Hory a Jana Rösnera.

Tak jako zvuk přirozeně tvoří sinusoidu, soubor neaspiruje k dosahování pouhých bodů amplitud, z kterých se stává mrtvá konstanta. Odmítá rozdělení žánrů na vysoké a nízké, dobré a špatné. To, co se teď může zdát jako strašné – „terrible“ – se záhy může stát strašně krásným nebo také ne.