IMPROVIZACE

Každé představení je neopakovatelnou událostí, která je vytvářena umělci a definovaná prostorem a časem i reakcemi publika.
délka představení: 0 min
kabaret

Krepsko je na české experimentální scéně unikátní skupinou, zvláště díky faktu, že její hlavní projekty jsou improvizované. Každé představení Krepska je neopakovatelnou událostí, která je vytvářena umělci a definovaná prostorem a časem i reakcemi publika. V současné době se skupina na základě společných zkušeností z improvizace věnuje také hraní vlastních neimprovizovaných autorských představení. Představení Krepska jsou převážně nonverbální s prvky tance a hudby. Nina Vangeli v časopise Taneční zóna popsala improvizace Krepska takto: “Simultánní kompozice se smyslem pro křehkou vzájemnou balanci skupin a jednotlivců, skvělý timing a smysl pro rytmus, antiromantická image, civilizační tiky, absurdita, nakažení filmovou poetikou...Celek se zpravidla rozpadá na tři simultánní, proměnlivé, v prostoru šťastně rozhozené akce, doplňující se podle logiky absurdity, a děj nikdy neusíná. Aktéři přicházejí a odcházejí, mají společný cit pro kompozici v prostoru, neustále nastoluji v prostoru křehkou balanc dvojic, trojic, skupin, osamělých postav.“