DOMOVNÍ REQUIEM

zlá hra
délka představení: 50 min
loutkové divadlo

Groteskní maňasová exhibice o životě a smrti v blahobytu konzumní společnosti. Temný loutkový thriller o našich společných vášních, sexu, násilí, brutalitě a hnusu, plný těch nejodpornějších úchylek - prostě všeho, co nám dělá dobře. Hra čerpá z tradice lidového maňáskového divadla, konkrétně z typu divadla charakteristického jadrnou poetikou, tzv. „rakvičkáren“. Z historického divadelního žánru přejímá základní formální rámec, který rozvíjí a naplňuje současným obsahem. Inscenace vznikla na základě kolektivních improvizací. Předkládá osobitý divadelní tvar, jehož podoba je významně určena syrovým a neuhlazeným charakterem výtvarné složky, propracovanými gagy a efekty i dějem prohlubujícím jednoduchost a schematičnost inspiračního zdroje.
Představení bylo bohužel zrušeno.