CO JÍ MALÁ RYBA?

délka představení: 30 min
taneční představení
Kolik síly ke skoku je v jednom samotném člověku? Díval ses někdy na kobylku? Umí doskočit tak překvapivě daleko, že může jen s větší pravděpodobností očekávat, že ji nějaký malý chlapec chytí a sváže nití, takže nebude moci ani vstát ze země.
Člověk se přirozeně musí smířit s tím, že každý nemůže být popravčí, ale každý hned pochopí, oč běží, když v divadle padouch - "Velká Bílá Tvář" - zahraje opravdu skvěle nějakou scénu, pozdraví ho bouře potlesku a všechno křičí: "Výborně, výborně!"