VŠECHNA JEDINÁ

délka představení: 55 min
tanečně divadelní představení
Adéla Stodolová
hudba: Anna Bubníková, Pavol Smolárik
choreografie: Adéla Stodolová
koncepce: Adéla Stodolová
kostýmy: Ludmila Stodolová
light design: Vladimír Němeček
produkce: Jiří Weberschinke
režijní spolupráce: Vladimír Němeček
scénografie: René Dubovský
tančí: Adéla Stodolová
videoprojekce: Vladimír Němeček

Tématem projektu Všechna jediná je boj o jedinečnost, který svádíme všichni. Sledujeme příběh ženy od dětských let po dospělost, příběh boje o svobodu, o vymaňování se ze svazujícího společenského postavení. Poselstvím projektu je zbavit člověka strachu z vlastní osobitosti a podnítit v něm důvěru ke svému vnitřnímu hlasu. Představení je Všechna jediná je doprovázeno živou hudbou cellistky Anny Bubníkové a kytaristy Pavola Smolárika a ručně animovaná projekce Vladimíra Němečka neplní pouze dekorativní úlohu, ale v některých momentech se stává nepostradatelným hereckým partnerem. Všechna jediná je dívenka, dívka i žena Adéla Stodolová: „Korzety a krunýře jsou sice věci z devatenáctého století, ale jsou to pro mě hlavně symboly, které stále něco znamenají, jen se liší od těch současných. V dnešní době nás například ovlivňují nejrůznější časopisy a ideály krásy. Ale ty tolik nepodněcují mou představivost“. Taneční listy, Jana Bohutínská: „Adéla Stodolová je postavou drobná tanečnice, ale má v sobě spoustu síly a energie k pohybovému vyjádření. Všechna jediná je komorní dílo, ale pečlivě připravené a ve fyzickém slova smyslu natrénované. S Adélou Stodolovou je rozhodně nutné na naší mladé tanečně-choreografické scéně do budoucna počítat“.
vzniklo za podpory nadace Open Society Fund. ocenění: 1.cena Divadelních novin a společnosti Sazka v kategorii alternativa za sezónu 2002/2003, Grand Prix na festivalu Zdarzenia v Polsku, Cena diváků na festivalu Česká taneční platforma 2003